Verksamhetshistoria

I maj 2019 startade Ereo AB av Martin Folkesson och Erik Stigsson. Vi har i dagsläget inga anställda men har en målsättning att öka i volym med åren. Ereo ska kännetecknas av att vara aktivt tänkande, flexibla och inge trygghet för beställare och kunder. Vi strävar efter att konstruera och utföra en teknisk lösning som är energieffektiv och kostnadseffektiv för att uppfylla det kunden efterfrågat. 

Vi har båda jobbat mycket med partnering och tycker att det är en bra arbetsform. Att ha en öppen dialog där man tillsammans kommer fram till en lösning vad gäller utförande och ekonomi är viktigt för oss. 

Många har frågat oss vad Ereo betyder och förklaringen är ganska enkel.  Det är förkortning av Emterviks rör och energioptimering, vilket kort sammanfattar vad vi sysslar med. 

Vi har tidigare erfarenheter som montörer, injustering, tekniskkonsultation, samt arbetsledare/projektledning. 

Martin började som vvs-lärling på NVS i Karlstad 1999. Efter avslutad yrkesexamen 2001 började han på LG Contracting där arbetet inbar vvs montör fram till 2010. Mellan 2010-2017 inbar arbetsuppgifterna injustering, teknik, värmepumpar/kylteknik, styr mm. 2017-april 2019 övergick arbetsuppgifterna till projektingenjör. 

Erik började som vvs-lärling på LG Contracting 2013. Efter avslutad yrkesexamen 2015 arbetade han som montör och platsansvarig montör fram till maj 2019.

 

Ereo AB motto: TÄNKANDE, FLEXIBILITET, TRYGGHET.